جاذبه های خاش

Loading

اخبار

جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا شهرستان خاش برگزار گردید
۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان خاش
۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶
[ تعداد بازدید : ۶۸ ]
بازدید فرماندار محترم از پروژه راه و مجتمع بین راهی خاش
۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا شهرستان خاش برگزار گردید
۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
[ تعداد بازدید : ۳۱ ]
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱